top of page

O NAS

 

      Naszym celem jest rozwijanie i propagowanie idei mediacji, jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych. Nasze cele realizujemy prowadząc mediacje, upowszechniając wiedzę dotyczącą mediacji oraz różnych form jej wykorzystania, a także podejmując działania na rzecz rozwoju mediacji oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

 

         Prowadzimy postępowania mediacyjne sądowe i pozasądowe wynikające z:

 1. prawa karnego,

 2. prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • sprawowania opieki nad wspólnymi dziećmi,

 • ponoszenia kosztów utrzymania dzieci (w tym alimentów),

 • miejsca zamieszkania dzieci,

 • wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej,

 • podziału majątku wspólnego małżonków,

 • wzajemnych rozliczeń.

               3. prawa cywilnego w zakresie:

 • własności czy posiadania nieruchomości,

 • podziału majątku,

 • spraw dotyczących działu spadku,

 • sporów sąsiedzkich,

 • umów handlowych, inwestycyjnych, dystrybucyjnych,

 • naruszenia prawa własności intelektualnej,

 • umów ubezpieczeniowych,

 • spraw gospodarczych w tym z prawa spółek, 

 • roszczeń wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom,

 • ustalenia obowiązków w odniesieniu do umowy konsorcjum,

 • i wiele innych.

               4. prawa pracy o:

 • roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,

 • roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy z prawa pracy lub prawa cywilnego,

 • odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

               5. postępowania administracyjnego dotyczącego:

 • koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,

 • budownictwa i architektury,

 • zagospodarowania przestrzennego,

 • ochrony środowiska i przyrody,

 • gospodarki wodnej,

 • nieruchomości,

 • rolnictwa i leśnictwa,

 • własności przemysłowej,

 • i innych.

Dokumenty do pobrania:

Wyrażenie zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym i wybór mediatora w osobie Przemysława Myszura

bottom of page