top of page

     Mediacja rówieśnicza jest metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej, w obecności mediatora rówieśnika.

Jakie sprawy możemy rozwiązywać w drodze mediacji rówieśniczych?

  • znieważanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie,

  • obrażanie członków rodziny rówieśników,

  • wyśmiewanie się z niepełnosprawności,

  • formy molestowania seksualnego np. wyśmiewanie wyglądu zewnętrznego i w tym oznak rozwoju płciowego, obraźliwe napisy na tablicy czy ścianach, filmowanie i rozpowszechnianie osób w sytuacjach intymnych (np. w toalecie, szatni itp.),

  • kradzieże  i chowanie cudzych przedmiotów,

  • wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach, czy mniejsze zdolności,

  • niszczenie mienia,

  • odrzucanie tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie,

  • bójki, kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami.

     Zadaniem mediatora jest dbałość o to, aby wszystkie decyzje zostały oparte na zgodzie samych zainteresowanych oraz ich świadomości co do dostępnych możliwości postępowania. Mediator dba, aby każda ze stron była traktowana z szacunkiem i życzliwością. Mediator poprzez zarządzanie komunikacją, dba o przestrzeganie reguł mediacji, o porządek omawianych zagadnień, tworzy warunki, w których strony będą mogły przyjrzeć się swojej sytuacji i potrzebom, rozważyć możliwe rozwiązania i dokonać ważnych dla siebie wyborów.

źródło: www.ms.gov.pl

bottom of page