top of page

 

  Mediacja w sprawach nieletnich (z nieletnim sprawcą czynu karalnego lub wykazującego przejawy demoralizacji) to próba doprowadzenia do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego. W rozmowie uczestniczy osoba trzecia – mediator, który wspiera przebieg spotkania stron, łagodzi ich emocje i pomaga stronom w wypracowaniu porozumienia.

 

  Stronami mediacji są: nieletni sprawca czynu karalnego (lub wykazujący przejawy demoralizacji), jego rodzice/opiekunowie prawni oraz pokrzywdzony.       Pokrzywdzonym może być zarówno osoba dorosła jak i małoletni, wtedy wraz z nim uczestniczą w mediacji również jego rodzice/opiekunowie prawni.

 

     W sprawach nieletniego sprawcy czynu karalnego lub wykazującego przejawy demoralizacji, mediacja ma na celu pozytywną zmianę osobowości nieletniego, co daje szansę na uniknięcie jego stygmatyzacji.

 

źródło: www.ms.gov.pl

bottom of page