top of page

 

       Do mediacji z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy można kierować każdy spór i konflikt, w którym dopuszczalne jest zawarcie ugody. Szczególnie dotyczy to spraw o zapłatę należności, wykonania umów, ustalenia odszkodowań, roszczeń wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom, ustalenia obowiązków w ramach umowy konsorcjum itd.

 

        Podobne zasady obowiązują przy kierowaniu do mediacji spraw z zakresu prawa pracy. Podkreślić należy, że oprócz roszczeń pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, w drodze mediacji można rozwiązywać wszelkie konflikty występujące w miejscu pracy: między poszczególnymi pracownikami, zespołami i wydziałami. Mediacje sprawdzają się w konfliktach pomiędzy menadżerami, konfliktach w organach spółek oraz w rozwiązywaniu sporów i roszczeń związków zawodowych w stosunku do pracodawców.

 

Jakie korzyści daje mediacja?

 

    Postępowanie przed mediatorem daje korzyści każdemu uczestnikowi, poprzez:

  • szybkie, tanie i proste postępowanie,

  • wpływ na wybór składu zespołu mediatorów,

  • rozwiązanie problemu bez pogłębiania konfliktu,

  • ograniczenie kosztów postępowania,

  • wpływ na akceptowane przez przedsiębiorcę porozumienie, mające moc wyroków sądowych,

  • gwarancję poufności postępowania oraz brak złego rozgłosu,

  • utrzymanie współpracy między stronami,

  • akceptowane przez strony warunki ugody będące gwarancją dobrowolnej wykonalności porozumienia.

 

źródło: www.ms.gov.pl

bottom of page